Ansvarsforhold

Nedenstående forholdsregler er grundlag for, at pumpearbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt. Støttebenene skal altid placeres på vandret underlag.

Det er DK Betons ansvar at:

 • Aftale betingelser for pumpearbejdet med byggepladsledelsen.
 • Informere pumpechaufføren om byggepladsen.
 • Tjekke bilens og pumpens tilstand.
 • Efterleve gældende love og regler.
 • Udføre sit arbejde i henhold til gældende bestemmelser og regler.
 • Foretage sikker opstilling.
 • Aftale forhåndsaftaler med byggepladsledelsen.
 • Kontrollere sikkerhedsafstande under opstart og rensning.
 • Rapportere sikkerhedsmangler og mangler på bilen og pumpen.

Det er byggepladsledelsens ansvar at:

 • Tilkørselsvej til opstillingsplads er kørefast.
 • Opstillingspladsen er sikker og i passende afstand fra strømførende ledninger (min. 15 m).
 • Arbejdsforhold på byggepladsen overholder gældende love og regler / DK Betons forskrifter.
 • Indhente nødvendige tilladelser for opstilling i trafikerede områder.
 • Afspærre for trafik og opstille varsling på stedet.
 • Udlægge afdækning under pumpe, pumpeslanger, vægge, døre og vinduer mv.
 • Betonarbejdet udføres efter gældende love og regler.
 • Byggepladsen er klargjort til aftalt tid til levering og pumpning af beton.