Sikker adgangsvej

En betonpumpe fra DK Beton vejer op til 42 tons. Derfor er det vigtigt, at adgangsvejen for betonpumpen er kørefast og evt. belagt med køreplader.

Stempling

Adgangsvejen skal være min. 1 m fra kanten af udgravninger med fast afstivning.

Sikker adgangsvej 1 m.
Skråninger

Adgangsvejens afstand til skråninger afhænger af underlaget, men skal min. være 2 m.

Sikker adgansvej 2 m.
Vejgennemføringer og broer

Der skal være tilstrækkelig frihøjde og bredde på adgangsvejen for betonpumpen. Broer og veje skal have tilstrækkelig bæreevne.

  • Der skal der være fri passage, så roterbilerne uhindret kan komme frem til opstillingsstedet.
  • Adgangsvejen skal være i sikker afstand til skråninger og udgravninger.
  • Adgangsvejen skal være kørefast.
  • Du kan leje køreplader af stål hos HC Pumps & Trucks.
Sikker adgansvej rom.