Sikker klargøring

Sikkerhed på byggepladsen er altafgørende for et godt resultat. Mange mennesker og  meget materiel spiller en vigtig rolle og stiller krav til alle parter. Derfor prioriterer DK Beton sikkerheden ved klargøring til levering og pumpning af beton meget højt.

For at det kan foregå optimalt er det vigtigt, at vores kunder og samarbejdspartnere respekterer at levering og pumpning af beton kræver plads. Forberedelse er derfor et nøgleord, så byggepladsen er klargjort til at modtage de lastbiler og det udstyr, der skal udføre betonleveringen.

  • Vær velforberedt til, at DK Beton ankommer på det aftalte tidspunkt.
  • Sørg for, at alle involverede er informeret i god tid inden selve leveringen og støbningen.
  • Udnyt eventuelt rådgivning om indretning af byggepladsen fra DK Betons side.
  • Undgå at skabe stressede arbejdssituationer, der kan føre til arbejdsulykker på grund af manglende klargøring.

Rådgivning om byggepladsindretning

Rådgivningen omfatter konkrete anvisninger til en optimal indretning af byggepladsen i forhold til levering og pumpning af beton. 
 

Eksempel på sikker klargøring.

Eksempel på klargøring og indretning af byggeplads.

Konkret består det i udarbejdelse af tegninger, der angiver indretningen for at opnå de meste optimale leveringsforhold ved pumpning af beton. En serviceydelse, der ofte har stor betydning for at opnå et godt flow ved levering og pumpning af beton.