Sikker pumpning

Forinden pumpestart skal hele området fra karret bag på pumpen ud til støbestedet afdækkes – såsom asfalt, fortov, vægge, døre, vinduer, vindueskarme, dørkarme mv., da slangerne bevæger sig under støbningen.
 

Afdaekning 1.

Afdækning skal udføres inden pumpning – under kar, asfalt, fortov mv.

Afdaekning 2.

Afdækning skal ske ved bygningen – dør, vinduer, vindueskarme og vægge.

Pumpe etagebyggeri.
  • Afdækning er kundens ansvar, men DK Beton kan udlægge afdækning mod betaling. Hvis kunden vælger ikke at dække af, sker pumpningen på kundens eget ansvar.

  • Ved støbning i niveauforskelle stilles der høje krav til betonkvalitet, da betonen let kan separere og løbe baglæns. Derved kan der dannes propper, som i værste fald kan sprænge pumpeslangen – med store konsekvenser til følge.

  • Det er kundens eget ansvar, hvis kunden selv vælger en type beton, som vi ikke kan anbefale til den givne opgave. Vi kan derfor ikke stille garantier.

  • Pumpninger over tag og igennem åbninger, døre, vinduer etc. er på kundens eget ansvar.

  • Der skal holdes behørig afstand til rør og slanger i forbindelse med rengøring af rør og slanger med trykluft.